Disclaimer

Definities:
From Italy Nederland is gevestigd op de Aert van der Neerstraat 25, 7545 DE te Enschede, hierna te noemen From Italy.

Algemeen:
Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Dit is iedere webpagina waarin From Italy een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacyverklaring:
U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen
Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt .

Uitsluiting van aansprakelijkheid:
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en kennelijke typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. U bent als gebruiker verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt. U als gebruiker van de webpagina zal From Italy vrijwaren tegen aanspraken van derden die zijn ingesteld als gevolg van uw gebruik van de website.
From Italy is niet verantwoordelijk voor sites waarnaar gelinkt wordt en daarbij niet onder ons beheer vallen. Ook zijn wij niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de website gekoppelde bestanden van derden. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit webpagina’s die aan onze website zijn gelinkt.

Beschikbaarheid:
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. From Italy is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een wijziging of beëindiging van een webpagina. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten:
Het auteursrecht op deze website berust bij From Italy of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan From Italy. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door From Italy.

Interesse of meer weten?

CONTACT